REC系列番号

REC系列番号

 五月五日平旦,使四人出四方,各于五里内采一方草木茎叶,每种各半把,勿令漏脱一事。病苦足胫小弱,恶寒,脉代绝时不至,足寒,上重下轻,行不可按地,小腹胀满,上抢胸痛引胁下,名曰肾虚寒也。

又灸期门,穴在乳下二肋间。尸疰鬼疰者,即五尸之中尸疰,又挟诸鬼邪为害也。

上二味,以水二升,煮取半升,适寒温,用竹筒吸取汁,令病者侧卧,手擘大孔射灌之,少时当出恶物,此法垂死,悉治得瘥,百千不可具说。又方赤铜屑以酢和银器中,炒极热布裹熨腋下,冷复易。

卷十八大肠腑方\痰饮第六主胸中结痰饮结,脐下弦满,呕逆不得食,亦主风水方。 又方捣蓼一把,以酒和,绞取汁一升饮之,不过三服瘥。

是以圣人先用食禁以存性,后制药以防命也。上前所禁不得食,不得用心。

若候附骨与贼风为异者,附骨之始,未肿但痛而已。不知稍加至七丸,下而已,一月病愈。

Leave a Reply