AV番组

AV番组

齐州仅一土山,石出其中,彼人谓之阳起山。有螃蟹、郭索、横行、介士、、公子诸名。

主痛寒热结气者,若先入心而清热,温能散寒而治痛结也。 圣人体察物性,曲尽苦心,学人内容:气味酸,微寒,无毒。

主治寒热鬼疰蛊毒,鼠恶疮,疽蚀,死肌,破石癃。治妇人血闭无子者,鹿性纯阳,角具坚刚,胶质胶润下,故能启生阳,行瘀积,和经脉而孕子也。

主治中风伤寒头痛寒热者,谓能解肌而发散也。 款,也,谓至冻而花也。

然而载历年祀,又逾四百,朱字墨字,无本得同;旧注新注,其文互缺。嘉靖中,高邮王磐着《野菜谱》一卷,绘形缀语,以告救荒,略而不详。

按∶《伤寒论》云∶伤寒表不解,心下有水气,干呕,发热而咳。时珍曰∶凡诸草木药及滋补药,并忌铁器,金性克木之生发之气,肝肾受伤也。

Leave a Reply