OAE-135 - 架乃由罗2018年番号 ALL NUDE 架乃ゆら

OAE-135 - 架乃由罗2018年番号 ALL NUDE 架乃ゆら

风中血脉,则口眼斜,用血主之,从其类也。介部第四十五卷\介之一【集解】藏器曰∶生高山石下。

咬人至死者,或从人诸窍中出,信候取之,曝干。兽产于山,故毛似草。

鳞属皆卵生,而蝮蛇胎产。呵气成云,既能变水,又能变火。

 雄者脐长,雌者脐团。林栖水食,近水处极多。

生溪涧石穴中,小而壳坚赤者,石蟹也,野人食之。多食,难克化【主治】恶疮疥癣。

【主治】老疟发作无时,名疟,俚人呼为弥佳。 夏日孚乳,其抱以影。

Leave a Reply